Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Oferta dla szkół

W ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi pragniemy zachęcić do pogłębiania wiedzy z szerokiego zakresu spraw międzynarodowych, w tym polityki zagranicznej i obronnej, bezpieczeństwa energetycznego, społecznego, polityki klimatycznej, czy przyszłej karierze młodych ludzi w instytucjach międzynarodowych.

Szkoły i placówki edukacyjne zachęcamy do współpracy z RODM. Przykładowy konspekt prowadzonych przez nas zajęć. Zajęcia prowadzonego przez naszych konsultantów i współpracowników są bezpłatne.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt: pawel.marczak@inspro.org.pl lub pod nr telefonu 691 487 749

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przykładowy konspekt warsztatów dla szkół:

Temat: Rywalizacja mocarstw w światowej grze o energię.

Wyzwania z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.

Czas trwania: 45 minut (1 godzina lekcyjna).

Grupa docelowa: uczniowie szkół średnich, w szczególności klas II i III.

Dziedzina: historia, wiedza o społeczeństwie (WOS), edukacja dla bezpieczeństwa.

Cele ogólne zajęć:

I. Uczeń potrafi:

  • zdefiniować podstawowe definicje i hasła związane z bezpieczeństwem energetycznym;
  • wskazać na najistotniejsze wydarzenia z architektury bezpieczeństwa energetycznego (Nord Stream 2, Baltic Pipe, South Stream, Blue Stream, gazociąg Jamał, gazoport w Świnoujściu);
  • doskonalenie umiejętności pracy z mapą, co pozwoli na wskazanie trasy kluczowych gazociągów.

Cele dodatkowe zajęć:

II. Uczeń potrafi:

  • wykorzystać zdobytą wiedzę do wypracowania opinii wokół problemów z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.

Przebieg zajęć:

I. Prezentacja najważniejszych zagadnień, interesy mocarstw, wyzwania dla podmiotów państwowych;

II. Praca z mapą, która umożliwia wizualizację istniejących i planowanych inwestycji energetycznych;

III. Wskazywanie na przyczyny i skutki działań kluczowych graczy;

IV. Ewentualne pytania i odpowiedzi pojawiające się w trakcie zajęć, konkluzje.

Metody:

  • case study wybranych zagadnień dotyczących energetyki;
  • wykład;
  • dyskusja z uczestnikami warsztatów;
  • praca z mapą.

Środki dydaktyczne:

  • mapy;
  • prezentacja multimedialna.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych