Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Partnerzy

Ambitna Polska

Logo Ambitna Polska

jest think-tankiem, którego celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Do realizacji ambitnego celu skompletowaliśmy zespół ambitnych ludzi. W jego skład wchodzą naukowcy, eksperci i analitycy posiadający znaczny dorobek.

www.ambitnapolska.pl

Fundacja Służba Niepodległej

Fundacja Służba Niepodległej

powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Dążymy do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym.

sluzbaniepodleglej.pl

Wolne Miasto Łódź

Logo Wolne Miasto Łódź

to ruch miejski zrzeszający łodzian o zapatrywaniach republikańskich, wywodzących się z kręgów akademickich oraz klasy średniej. Stowarzyszenie stanowi równocześnie płaszczyznę dialogu, wymiany idei oraz współpracy łódzkich środowisk wolnościowych. Naszym głównym celem jest szeroko pojęta odnowa Łodzi oraz kształtowanie dyskursu lokalnej debaty publicznej w sprawach polityki miejskiej, poszukiwanie rozwiązań oraz możliwości do odbudowy naszej „Małej Ojczyzny” od transportu publicznego począwszy, przez politykę gospodarczą i ochronę środowiska, na rewitalizacji i kwestiach społecznych skończywszy.

wml.org.pl

Zachęcamy do współpracy. Zostań partnerem RODM!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych