Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

RODMturysta – Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park został utworzony 14 września 1989 roku. Jego powierzchnia wynosi 25 330 ha. Przedmiotem ochrony jest krajobraz naturalnych dolin rzecznych Warty i jej lewobrzeżnego dopływu Oleśnicy, znajdujących się na terenie powiatu wieluńskiego, a także Widawki, Grabi, Niecieczy i Wierznicy z licznymi meandrami i starorzeczami. Park położony jest w województwie łódzkim, na pograniczu powiatów: łaskiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego i bełchatowskiego, w obrębie gmin Widawa, Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz, Ostrówek, Zduńska Wola, Rusiec i Sędziejowice.

W międzyrzeczu Warty i Widawki występują wyłącznie wsie. Centra cywilizacyjne tworzą Widawa, Burzenin i Konopnica.

Widawa

Dawniej miasto, a dziś wieś. Siedziba gminy Widawa. Wieś zapisała się na kartach historii. Prawa miejskie otrzymała w roku 1388 z rąk króla Władysława Jagiełły, a utraciła w 1870 roku. Przed laty Widawa była uznawana za najznamienitsze miasto w województwie sieradzkim, w którym mieściła się Akademia Widawska ściśle powiązana z Akademią Krakowską.

Do Widawy warto udać się w poniedziałek, a to ze względu na odbywający się targ. A przy okazji można odwiedzić najważniejsze zabytki w gminie Widawa:

Kościół św. Marcina w Widawie pierwotnie gotycki, a po spaleniu w 1802 roku odbudowany w 1846 roku

Kaplicę Św. Rocha na cmentarzu w Widawie

Barokowy Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Widawie z 1638 roku i klasztor pobernardyński, w którego części mieści się muzeum parafialne, liczące 170 eksponatów o tematyce sakralnej

Dworek szlachecki rodziny Nekanda-Trepków w Rychłocicach

Ród rozsławił żyjący w XVI wieku Walerian, autor „Liber Chamorum” zawierającej spis plebejuszy, którzy nielegalnie dostali się do stanu szlacheckiego. Obok dworu w Rychłocicach mieści się niewielki drewniany kościół kryty gontem. Historia rodu Nekanda-Trepka łączy się z Italią.

Rychłocice. Założenie dworsko-parkowe Trepków z pocz. XIX w. (fot. Renata Leśniak-Kordzińska)

Konopnica

W Konopnicy znajduje się wczesnobarokowy kościół św. Rocha, którego wieża widoczna jest ze znacznej odległości. W Konopnicy znajduje się również neogotycki dworek użytkowany przez Politechnikę Łódzką. Swój status miejscowości „letniskowej” Konopnica zyskała dzięki bardzo ładnej plaży nad Wartą oraz pięknych lasów ciągnących się w kierunku Rychłocic i Niechmirowa. Przy trasie prowadzącej do Osjakowa warto znaleźć uliczkę o nazwie Zamkowa. Prowadzi ona w kierunku grodziska usytuowanego nad urwistym brzegiem Warty.

Burzenin

Burzenin podobnie jak Widawa uzyskał i utracił prawa miejskie. Obecnie jest wsią letniskową położoną na brzegu Warty. Jedynym zabytkiem, jaki przetrwał w Burzeninie do dziś, jest barokowy kościół św. Stanisława i św. Wojciecha.

Zabytki na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

Strońsko

 • Kościół pod wezwaniem św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic;

 • Bunkry z 1939 roku;

 • We wrześniu warto odwiedzić Strońsko/Beleń na inscenizację bitwy pod Beleniem z czasów II wojny światowej;

 • Bunkry z czasów II wojny światowej w lasach między Grabnem a Widawą;

 • Cmentarz wojskowy z I wojny światowej na trasie Łask-Widawa;

 • „Wapienniki”, czyli piece do wypalania wapna. Największy znajduje się przy drodze Brzyków-Siemiechów.

Źródła fotografii:

 1. http://www.swiathegemona.pl/w-miedzyrzeczu-warty-i-widawki/
 2. https://parkilodzkie.pl/spk/pk-miedzyrzecza-warty-i-widawki
 3. http://www.turystyka.wielun.pl/pl/poi/3273610
 4. http://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/40
 5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Burzenin
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych