Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Darmowe zajęcia edukacyjne o polityce międzynarodowej
Darmowe zajęcia edukacyjne o polityce międzynarodowej »

Oferta edukacyjna Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi

Darmowe zajęcia edukacyjne o polityce międzynarodowej czas trwania zajęć – 45 minut O zajęciach Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi oferuje działania edukacyjno-informacyjne w formie lekcji i warsztatów, kierowane do szkół ponadgimnazjalnych w regionie łódzkim. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy młodzieży o świecie, uwrażliwianie na międzynarodowe problemy i zachęcanie do aktywności obywatelskiej. »

Geopolityka powraca - I Forum Geopolityczne w Łodzi

Nasze czasy obfitują w pytania, a niewiadomych jest coraz więcej.Rośnie zainteresowanie różnymi ujęciami kwestii politycznych, w tym geopolityką, która proponuje spojrzenie przez pryzmat uwarunkowań geograficznych. Chętnych do rozmowy nie brakuje, co pokazało I Forum Geopolityczne w Łodzi zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. »

I Forum Geopolityczne w Łodzi. Zapraszamy!

Będziemy rozmawiać, spierać się o polską rację stanu w kontekście dynamicznej sytuacji międzynarodowej. Co robić w strefie zgniotu, pomiędzy Niemcami a Rosją? Jaki wpływ na nasze życie będzie miała sztuczna inteligencja, 5G, internet rzeczy i nowe GMO? Czy czeka nas III wojna światowa? »

Obecność żołnierzy USA w Polsce zwiększa nasze bezpieczeństwo – minister Jacek Czaputowicz w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Lokalizacja debaty w bazie jest uzasadniona. Od jesieni stacjonuje tu pododdział armii USA – mówił szef MSZ, prof. Czaputowicz. Spotkanie odbyło się 20 września 2019 roku, w przededniu wielkiego pikniku, inaugurującego otwarcie bazy po okresie 2,5-letniej modernizacji. Najważniejszymi tematami były osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015 -2019 i obecność wojsk amerykańskich w Polsce. »

O nas

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Łodzi to część sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych promującej polską politykę zagraniczną. RODM w Łodzi realizowany jest w latach 2019-2021 przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Naszym celem jest przybliżenie mieszkańcom województwa łódzkiego polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. »

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych